ผังรายการจันทร์-ศุกร์

 

ผังรายการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน FM 91.50 MHz ปัตตานี และ FM 96.25 MHz ยะลา
  FM 91.50 MHz จังหวัดปัตตานีเป็นแม่ข่าย
ออกอากาศ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 06.45 – 22.00
เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ผู้รับผิดชอบ
06.45-07.00  เปิดสถานี+ดูอา+แจ้งรายการประจำวัน  อับดุลรอซะ/ฝ่ายเทคนิค
07.00-07.30 ข่าวภาคเช้าจากกรมประชาสัมพันธ์  อับดุลรอซะ/ฝ่ายเทคนิค
07.30-08.00 คติธรรมยามเช้า อับดุลรอซะ/ฝ่ายเทคนิค
08.00-08.10 เพลงชาติ+ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
08.10-09.00 รายการแตออยามเช้า (Tae-O Pagi) อารีเพ็ญ/ทีมมีเดียสลาตัน
09.00-09.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
09.05-10.00 ข่าวเช้า สลาตัน (Selamat Pagi Selatan) บุญญามีน/ทีมมีเดียสลาตัน
10.00-10.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
10.05-11.00 ร่วมด้วยช่วยชาวบ้าน อารีเพ็ญ/แวมัสนา/ทีมมีเดียสลาตัน
11.00-11.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
11.05-11.55 ข่าวต้นชั่วโมง เสียงผู้หญิง(วาระผู้หญิง) ฟาตีฮะห์/เครือข่ายผู้หญิง
12.00-13.00 ข่าวภาคเที่ยงจากกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคนิค
13.00-14.00 สาระน่ารู้จากชุมชน เครือข่ายสังคมและวัฒนธรรม/ทีมมีเดียสลาตัน
14.00-14.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
14.05-15.00 Perwani Ulasan Berita Harian NUSANTARA PERWANI/แวมัสนา/Nusantara
15.00-15.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
15.05-16.00 คลินิก(รพ.สิโรรส) คลินิก(ศูนย์ 12) คลินิก(รพ.ปน) คลินิก(ศูนย์ 12) คลินิกมีเดีย  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12/โรงพยาบาลปัตตานี/ทีมมีเดียสลาตัน
16.00-16.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
16.05-17.00 พหุ(เครือข่ายสตรีพุทธ) เครือข่ายนศ.เสาดารอ พหุ(เครือข่ายพุทธ) insouth/saiburi looker PICEB/BUMI เครือข่ายภาคประชาสังคมและวัฒนธรรม
17.00-17.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
17.05-18.00 สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ คณะกรรมการอิสลาม.ปน สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
18.00-18.30 เพลงชาติ+รายการเดินหน้าประเทศไทย ฝ่ายเทคนิค
18.30-19.00 อัลกุรอ่าน-บรรยายธรรม ทีมมีเดียสลาตัน
19.00-19.30 ข่าวภาคค่ำจากกรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคนิค
19.30-20.00 ศาสนา-บรรยายธรรม ทีมมีเดียสลาตัน
20.00-20.05 ข่าวต้นชั่วโมง ฝ่ายเทคนิค
20.05-22.00 รายการโลกวันนี้ (Dunia Hari Ini) ทีมมีเดียสลาตัน
22.00-22.15 ดูอาประจำวัน+ปิดสถานี อับดุลรอซะ หะยีมามะ
หมายเหตุ……………………….. คืนวันศุกร์ เวลา 20.00-20.45 น.ถ่ายทอดเสียงจากรายการคืนความสุขให้ประชาชน