One Life

“ทุกวินาทีหนึ่ง
ทุกชั่วขณะหนึ่ง
ทุกพริบตาหนึ่ง
ทุกขยับเคลื่อนไหวหนึ่ง
สรรพสิ่งในจักรวาล
มีแตกดับ แหลกสลาย
และก่อเกิดขึ้นมาใหม่
ความคิดของมนุษยชาติ
กำเนิดจากจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง
เหมือนเมล็ดพันธุ์ในความมืด
ค่อยๆ แทงยอดใบอ่อน
ลืมตาดูโลกอย่างแผ่วเบา
หยัดยืน ค้นหาแสงสว่าง
แล้วเติบโตท่ามมวลแมกไม้
พ้นผ่านแดด ลมฝน พายุร้าย
จนกลายเป็นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง

เมื่อไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล้มลง
ป่าทั้งป่ายังคงเป็นป่า
ไม้ต้นอื่นๆ จะเติบโตแทนที่
กลายเป็นไม้ใหญ่ต้นใหม่
ปกปักดูแลกันและกัน

มนุษย์ มนุษยชาติ
ไม่เคยว่างเว้นจากผู้นำทาง
แต่ทั้งผู้นำทางและผู้ตามทาง
ล้วนมาแล้วลาลับ หายตายจาก
คนผู้หนึ่งเพียงพอแล้วกับชีวิต
ได้ต่อสู้ หล่อหลอม กล้าแกร่ง
กลายเป็นต้นแบบ
ให้คนรุ่นหลังถอดบทเรียน
และสืบทอดความคิด

บนโลกอันน่าพิศวง แต่ไม่ยั่งยืน
นักสู้ผู้กล้า ต่อกรอยุติธรรม
เดินทางสู่แดนแห่งความตาย
เพื่อเกิดใหม่ มีชีวิต ยืนยาวสืบไป ”

 

ซะการีย์ยา อมตยา

11 July 2017

 

 

 

4522 Total Views 1 Views Today