เชิญร่วมกิจกรรม Dunia Hari Ini สัญจร ครั้งที่ 4 “ชุมชน กับ กระบวนการสันติภาพ “

กำหนดการ

Dunia Hari Ini สัญจร ครั้งที่ 4 “ชุมชน กับ กระบวนการสันติภาพ ”
(Masyarakat Terhadap Proses Damai)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา

 

12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น.           กล่าวต้อนรับโดยผู้นำในพื้นที่

– กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์โดยนายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา ผู้จัดการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน

14.00 – 15.00 น.         ร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ชุมชน กับ กระบวนการสันติภาพ “(Masyarakat Terhadap Proses Damai)

วิทยากรโดย

– คุณอัคคชา พรหมสูตร กรรมการหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า
– นายปรัชญา โต๊ะอิแต สื่ออิสระ

– ดำเนินรายการโดย นายซาฮารี เจ๊ะหลง ผู้ดำเนินรายการ Dunia Hari Ini

15.30 – 16.00 น.         ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16.30 น.                        ปิดการเสวนา โดย นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา ผู้จัดการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน

 

หมายเหตุ  พิธีกร นายฮารีเพน สาอิ

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

3610 Total Views 1 Views Today