เชิญร่วมงาน..รวมใจสื่อประชาชน มีเดียสลาตัน

ขอเรียนเชิญเครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสาธารณะมีเดียสลาตัน ในหัวข้อ “รวมใจสื่อประชาชน มีเดียสลาตัน ( Media Selatan Media Rakyat)” ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง B 103 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทางสถานีวิทยุมีเดีย สลาตัน จะมีการจัดงานเวทีสาธารณะมีเดียสลาตัน ในหัวข้อ “รวมใจสื่อประชาชน มีเดียสลาตัน ( Media Selatan Media Rakyat)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคประชาสังคมพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการทำงานในฐานะองค์กรสื่อเพื่อประชาชนอีกทั้งแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการทำงานการหนุนเสริมมีเดียสลาตันสู่การเป็นสื่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ในการจัดงานเวทีสาธารณะในครั้งนี้ก็เพื่อปรึกษา หารือ ผู้เข้าร่วม ในการสรรหาคณะกรรมการอาสาเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมระดมทุนหนุนเสริมมีเดียสลาตันให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในภายภาคหน้า

 

 

 

 

10138 Total Views 96 Views Today