มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์ฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา จัดกิจกรรมตัดชุดรายอให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

เขียนโดย นูรยะห์ มอล

Read more
Page 1 of 41234