-:ติดต่อเรา

สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน
152 ถนนยะรัง ตำบลจะบังติกอ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94000
โทรศัพท์ : 073-334433
โทรสาร : 073-334433
Email:mediaselatan@gmail.com
Facebook/radiomediaselatan/
เว็บไซต์: http://www.mediaselatan.com/
QRCODE LINE :  ID:mediaselatan

 qrcode-media