gallery

กิจกรรมโลกวันนี้สัญจรครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนอัลฟาลาฮ์ อัลอิสลามีย์ ม.3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา